Strona Główna

 

Serdecznie witamy wszystkich członków, sympatyków oraz osoby zainteresowane problematyką ochrony przeciwpożarowej na stronie Oddziału Gdańskiego Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Pożarnictwa.

Zarząd Oddziału
Gdańsk

Członkowie wspierający SITP Oddział Gdański

Seminarium szkoleniowe 5 kwietnia 2024 r

Wymagana rejestracja! Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Pożarnictwa Oddział Gdański zaprasza na seminarium szkoleniowe dotyczące „Praktycznych aspektów doprowadzenia dróg pożarowych do budynków” organizowane w dniu 5 kwietnia 2024 r. w godz. od 10:00 do 14:00 w budynku Dom Technika w Gdańsku przy ul. Rajskiej 6. Seminarium organizowane jest przy współudziale Komendy Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej w Gdańsku oraz Pomorskiej Rady Federacji Stowarzyszeń Naukowo Technicznych Naczelnej Organizacji Technicznej w Gdańsku.
Są Państwo zainteresowani, aby zostać członkiem wspierającym Oddziału Gdańskiego SITP? Zapraszamy do wypełnienia deklaracji członka wspierającego.

O nas

Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Pożarnictwa (SITP)

Jesteśmy organizacją naukowo-techniczną, która została utworzona w 1983 r. SITP jest Stowarzyszeniem samorządnym, samofinansującym się, zrzeszającym inżynierów, techników pożarnictwa,
a także osoby posiadające wykształcenie co najmniej średnie i związane zawodowo z ochroną przeciwpożarową.

Celem stowarzyszenia jest:

szerzenie wiedzy i postępu technicznego w ochronie przeciwpożarowej,

popularyzowanie zagadnień ochrony przeciwpożarowej,

wnioskowanie o potrzebie weryfikacji i doskonalenia norm i przepisów z zakresu ochrony przeciwpożarowej,

opracowywanie własnych standardów z zakresu ochrony przeciwpożarowej,

podejmowanie działań dla zapewnienia wysokiej jakości usług w zakresie ochrony przeciwpożarowej,

doskonalenie wiedzy z zakresu ochrony przeciwpożarowej członków Stowarzyszenia,

organizowanie pomocy koleżeńskiej wśród członków Stowarzyszenia,

integracja środowiska SITP.

Zostań nowym członkiem SITP O. Gdański - Pobierz deklarację członkowską

Składki członkowskie


Ustala się następujące wysokości składek członkowskich:
l) składka członka zwyczajnego (indywidualnego) do 70 roku życia w wysokości 10 zł miesięcznie;
2) składka członka zwyczajnego, który ukończył 70 rok życia wynosi 0 zł.
3) składka studenta studiów stacjonarnych i słuchacza szkół stacjonarnych w wysokości 2 zł miesięcznie;
4) wysokość składki członka wspierającego Oddziału SITP - ustalana indywidualnie.

Składki członkowskie: 10 zł/m-c, tj. 120 zł rocznie
Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Pożarnictwa Oddział Gdański
Adres: ul. Sosnowa 2, 80-251 Gdańsk
Santander Bank Polska, nr rachunku:
47 1090 1098 0000 0001 3033 6465

Zwracamy się z prośbą o terminowe dokonywanie wpłat z tyt. członkostwa.