Strona Główna

 

Serdecznie witamy wszystkich członków, sympatyków oraz osoby zainteresowane problematyką ochrony przeciwpożarowej na stronie Oddziału Gdańskiego Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Pożarnictwa.

Zarząd Oddziału
Gdańsk

Członkowie wspierający SITP Oddział Gdański

JUBILEUSZ 40-LECIA SITP ODDZIAŁ GDAŃSKI, 5 CZERWCA 2024 R.

Wymagana rejestracja! Z okazji Jubileuszu 40-lecia SITP Oddział Gdański, w dniu 5 czerwca 2024 r. w Muzeum Marynarki Wojennej w Gdyni (Zawiszy Czarnego 1B, 81-374 Gdynia) w godz. 12-15 odbędzie się uroczyste obchody. Członkowie SITP Oddział Gdański, zainteresowani uczestnictwem w obchodach Jubileuszu, proszeni są o rejestrację uczestnictwa przez formularz zgłoszeniowy, który zostanie rozesłany drogą mailową, z prośbą o zachowanie terminu zgłoszenia wskazanego w treści formularza. Szczegółowych informacji udziela sekretarz SITP Oddział Gdański - kol. Wojciech Maziec (kontakt: sekretarz@sitp.gdansk.pl)
Są Państwo zainteresowani, aby zostać członkiem wspierającym Oddziału Gdańskiego SITP? Zapraszamy do wypełnienia deklaracji członka wspierającego.

O nas

Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Pożarnictwa (SITP)

Jesteśmy organizacją naukowo-techniczną, która została utworzona w 1983 r. SITP jest Stowarzyszeniem samorządnym, samofinansującym się, zrzeszającym inżynierów, techników pożarnictwa,
a także osoby posiadające wykształcenie co najmniej średnie i związane zawodowo z ochroną przeciwpożarową.

Celem stowarzyszenia jest:

szerzenie wiedzy i postępu technicznego w ochronie przeciwpożarowej,

popularyzowanie zagadnień ochrony przeciwpożarowej,

wnioskowanie o potrzebie weryfikacji i doskonalenia norm i przepisów z zakresu ochrony przeciwpożarowej,

opracowywanie własnych standardów z zakresu ochrony przeciwpożarowej,

podejmowanie działań dla zapewnienia wysokiej jakości usług w zakresie ochrony przeciwpożarowej,

doskonalenie wiedzy z zakresu ochrony przeciwpożarowej członków Stowarzyszenia,

organizowanie pomocy koleżeńskiej wśród członków Stowarzyszenia,

integracja środowiska SITP.

Zostań nowym członkiem SITP O. Gdański - Pobierz deklarację członkowską

Składki członkowskie


Ustala się następujące wysokości składek członkowskich:
l) składka członka zwyczajnego (indywidualnego) do 70 roku życia w wysokości 10 zł miesięcznie;
2) składka członka zwyczajnego, który ukończył 70 rok życia wynosi 0 zł.
3) składka studenta studiów stacjonarnych i słuchacza szkół stacjonarnych w wysokości 2 zł miesięcznie;
4) wysokość składki członka wspierającego Oddziału SITP - ustalana indywidualnie.

Składki członkowskie: 10 zł/m-c, tj. 120 zł rocznie
Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Pożarnictwa Oddział Gdański
Adres: ul. Sosnowa 2, 80-251 Gdańsk
Santander Bank Polska, nr rachunku:
47 1090 1098 0000 0001 3033 6465

Zwracamy się z prośbą o terminowe dokonywanie wpłat z tyt. członkostwa.