Historia

DZIAŁALNOŚĆ MERYTORYCZNA:Rok 2016:

1. Seminarium szkoleniowe firmy BELIMO – „Nowe napędy klap odcinających wentylacji bytowej i sterownie klapami pożarowymi” –podczas comiesięcznego zebrania członków 07.01.2016 r.,
2. Prelekcja E. Stępień – „Przeciwpożarowe zaopatrzenie w wodę do gaszenia pożaru” podczas comiesięcznego zebrania członków – 04.02.2016 r.,
3. Prelekcja/dyskusja członków: „Praktyczne problemy dot. zewnętrznego zaopatrzenia w wodę - cd. oraz zabezpieczenie ppoż. wielkopowierzchniowych obiektów IN” - podczas comiesięcznego zebrania członków 03.03.2016 r.,
4. Konferencja szkoleniowa organizowana przez SITP O/Gdańsk oraz Portową Straż Pożarną „FLORIAN” Sp. z o.o., pod patronatem Pomorskiego Komendanta Wojewódzkiego PSP w Gdańsku 19 kwietnia 2016 r. „Bezpieczeństwo pożarowe portów morskich na przykładzie Portu w Gdańsku oraz zagrożenia wybuchowe” z pokazem pirotechnicznym – 71 uczestników.
5. II Konferencja SITP O/Gdańsk oraz Portowej Straży Pożarnej „FLORIAN” w Gdańsku 24 -27 września 2016 roku - Sigtuna, Uppsala, Sztokholm: „Wybrane zagadnienia z zakresu projektowania zabezpieczeń przeciwpożarowych budynków – w aspekcie prowadzenia działań ratowniczo - gaśniczych” – 54 uczestników.
6. Prezentacja firmy ENAMOR SYSTEM Sp. z o.o. wraz z dyskusją „System Integrujący ZEW.SMS posiadający Świadectwo Dopuszczenia CNBOP” podczas comiesięcznego spotkania członków Oddziału – 05.05.2016 r.

Rok 2015:

1. Seminarium firmy BELIMO: " Napędy i sterowanie klapami pożarowymi” podczas comiesięcznego spotkania członków Oddziału – 08.01.2015 r.
2. Prezentacja systemów oddymiania grawitacyjnego na przykładzie produktów firm AFG i GEZE. Prezentacji dokonała firma FUMAR podczas comiesięcznego spotkania członków Oddziału – 02.04.2015 r.
3. Prezentacji firmy K-Flex Polska „Nowa technika zabezpieczania pożarowego blaszanych kanałów wentylacyjnych.” podczas comiesięcznego spotkania członków Oddziału – 07.05.2015 r.
4. Konferencja SITP O/Gdańsk oraz KW PSP w Gdańsku na Promie do Szwecji w dniach 23-26 maj 2015 r. „Wybrane zagadnienia z zakresu projektowania zabezpieczeń przeciwpożarowych budynków” – 90 osób.
5. Prezentacja firmy Promat TOP "Przeszklenia ogniochronne w systemach Promat" podczas comiesięcznego spotkania członków Oddziału – 11.06.2015 r.
6. Prelekcja na temat "Techniczne rozwiązania dla zapewnienia wentylacji przedsionków pożarowych" podczas comiesięcznego spotkania członków Oddziału – 01.10.2015 r.

Rok 2014:

1. Seminarium firmy BELIMO Siłowniki S.A.: "Sterowanie klapami wentylacji bytowej i wentylacji pożarowej” podczas comiesięcznego spotkania członków Oddziału – 09.01.2014 r.
2. Prezentacja członka wspierającego - firmy Fläkt Bovent Sp. z o.o. dot. systemów różnicowania ciśnienia w systemach kontroli i rozprzestrzeniania się dymu i ciepła - SMOKE MASTER SMIA i SMPA oraz wentylacji strumieniowej garaży - system Jet Thrust podczas comiesięcznego spotkania członków Oddziału – 06.02.2014 r.
3. Prelekcja przedstawicieli firmy Promat Top „Bierna ochrona przeciwpożarowa w systemach Promat” podczas comiesięcznego zebrania członków – 08.05.2014 r.,
4. Prezentacja firmy Colt International Spółka z o.o. „Kurtyny dymowe - wymagania, projektowanie a rzeczywistość” podczas comiesięcznego zebrania członków – 05.06.2014 r.,
5. Prelekcja mgr inż. Romualda Marczyńskiego „Podstawowe zasady przy projektowaniu i odbiorze instalacji tryskaczowych” podczas comiesięcznego zebrania członków – 02.10.2014 r.,
6. Prezentacja członka wspierającego firmy D+H Polska "System sygnalizacji pożaru Protec" podczas comiesięcznego zebrania członków – 04.12.2014 r.,

Rok 2013:

1. Prelekcja M. Rabczak: "Problemy przy zabezpieczeniu ppoż. nastawni kolejowych (bezobsługowych)". "Gęstość obciążenia ogniowego w ujęciu Eurokodów" (podczas comiesięcznego zebrania członków) – 04.04.2013 r.,
2. Prelekcja przedstawicieli firmy Promat Top „Bierna ochrona przeciwpożarowa w systemach Promat” podczas comiesięcznego zebrania członków – 09.05.2013 r.,
3. Prezentacja firmy KAN Sp. z o.o. „System instalacyjny KAN-therm. Ogólna charakterystyka. System KAN-therm Inox i Sprinkler - nowe rozwiązanie w zakresie urządzeń tryskaczowych.” podczas comiesięcznego zebrania członków 06.06.2013 r.,
4. Prezentacja firmy „ALFASEAL GROUP „Systemy biernej ochrony przeciwpożarowej” podczas comiesięcznego zebrania członków – 05.09.2013 r.,
5. Prezentacja firmy Rigips Saint-Gobain „Systemy biernej ochrony ppoż. RIGIPS” podczas comiesięcznego zebrania członków – 03.10.2013 r.,

Rok 2012:

1. Seminarium firmy BELIMO podczas comiesięcznego spotkania członków Oddziału – 12.01.2012 r.
2. Prezentacja firmy Spelsberg Elektro Sp. z o.o.. „Zabezpieczenie ppoż. instalacji tunelowych oraz nowe rozwiązania w zakresie obudów E90” - podczas comiesięcznego zebrania członków – 10.05.2012 r.,

DZIAŁALNOŚĆ NA RZECZ INTEGRACJI ŚRODOWISKA SITP:


1. Impreza integracyjna w Kątach Rybackich 22-23.02.2014 r. Udział 22 członków SITPu i 4 osoby od strony członków wspierających.
2. Wycieczka integracyjna BRATYSŁAWA - WIEDEŃ- BUDAPESZT w dniach 17 – 21 września 2014 r.