Zarząd

Zarząd Oddziału Gdańskiego

Prezes – Leszek Kowalczuk

Wiceprezes – Adam Polakowski

Wiceprezes – Bartosz Janusz

Sekretarz – Wojciech Maziec

Skarbnik – Wojciech Tomczak

Członek Zarządu – Paweł Wanat

Członek Zarządu – Mateusz Pytel

Komisja Rewizyjna

Przewodniczący – Tadeusz Kuchciński

Sekretarz – Jacek Nowak

Członek – Dariusz Ciskowski

Sąd Koleżeński

Przewodniczący – Krzysztof Kołodziejczyk

Sekretarz – Marek Zabrocki

Członek – Tadeusz Erdon

Skontaktuj się z nami