Seminarium szkoleniowe pt. „Praktyczne aspekty doprowadzenia dróg pożarowych do budynków”. 5 kwietnia 2024 r

Życzenia Zarządu SITP o. Gdański z Okazji Świąt Wielkiejnocy.
29 marca 2024
JUBILEUSZ 40-LECIA SITP ODDZIAŁ GDAŃSKI, 5 CZERWCA 2024 R.
26 kwietnia 2024

Seminarium szkoleniowe pt. „Praktyczne aspekty doprowadzenia dróg pożarowych do budynków”. 5 kwietnia 2024 r

Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Pożarnictwa Oddział Gdański zaprasza na seminarium szkoleniowe dotyczące „Praktycznych aspektów doprowadzenia dróg pożarowych do budynków” organizowane w dniu 5 kwietnia 2024 r. w godz. od 10:00 do 14:00 w budynku Dom Technika w Gdańsku przy ul. Rajskiej 6.

Seminarium organizowane jest przy współudziale Komendy Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej w Gdańsku oraz Pomorskiej Rady Federacji Stowarzyszeń Naukowo Technicznych Naczelnej Organizacji Technicznej w Gdańsku.

image image image


Tematyka seminarium kierowana jest do projektantów, inżynierów budownictwa, rzeczoznawców ds. zabezpieczeń przeciwpożarowych, administratorów budynków oraz do funkcjonariuszy Państwowej Straży Pożarnej. W trakcie zajęć poruszane będą zarówno kwestie wymagań formalno – prawnych w zakresie dróg pożarowych w odniesieniu do rzeczywistych problemów spotykanych przez straż pożarną podczas prowadzenia działań ratowniczych.
Uczestnictwo w seminarium jest darmowe.


Ze względów organizacyjnych obowiązuje wcześniejsza rejestracja poprzez formularz udostępniony poniżej.
Z uwagi na ograniczoną liczbę miejsc decyduje kolejność zgłoszeń.
Szczegółowych informacji o seminarium udziela organizator pod nr tel. 505 969 987.

Prelegenci oraz poruszane zagadnienia
Jednym z podstawowych obowiązków właściciela jest przygotowanie budynku, obiektu budowlanego lub terenu do prowadzenia akcji ratowniczej. Kluczową rolę w tym zakresie odgrywają drogi pożarowe, które powinny być doprowadzone w sposób przemyślany. Z pozoru prosty temat ustalenia sposobu doprowadzenia drogi pożarowej do budynku stanowi czasem nie lada wyzwanie, szczególnie przy lokalnie niekorzystnych uwarunkowaniach terenowych. Wymagania formalne dotyczące dróg pożarowych konfrontowane są z oczekiwaniami inwestora, projektanta, rzeczoznawcy ds. zabezpieczeń przeciwpożarowych ale też samych ratowników. Dlatego też warto wracać do ciągle aktualnej problematyki dróg pożarowych i omawiać ją w szerszym spektrum wymagań.


Głównym prelegentem podczas seminarium będzie Prezes Zarządu Oddziału Świętokrzyskiego SITP mgr inż. poż. Piotr Witoń.
imageTematyką dróg pożarowych zajmuje się od wielu lat.
Posiada praktyczne doświadczenie z ponad 20 lat służby w Państwowej Straży Pożarnej,
zarówno na stanowiskach kontrolno – rozpoznawczych jak i operacyjnych będąc zastępcą dowódcy JRG.
Jest rzeczoznawcą ds. zabezpieczeń przeciwpożarowych oraz autorem publikacji dotyczących dróg pożarowych w kwartalniku „Ochrona Przeciwpożarowa”
oraz prelegentem na konferencjach krajowych SITP z tego tematu.


 
Podczas seminarium poruszy m.in. zagadnienia dotyczące wymagań formalnych dla dróg pożarowych, sposobów doprowadzenia drogi pożarowej z uwagi na działania jakie może podjąć straż pożarna (ewakuacja ludzi, działania gaśnicze). Zostanie też omówiony wpływ poszczególnych parametrów drogi pożarowej na skuteczność działań ratowniczo – gaśniczych. Dotyczy to m.in. aspektów prowadzenia dojazdów do budynków, nachylenia i łuków drogi pożarowej, dostępu do obwodu zewnętrznego budynku, okien dla ekip ratowniczych czy też nośności drogi pożarowej. W ramach wykładu omówione zostaną m.in.:• szczególne warunki wymagane dla drabin mechanicznych i podnośników,
• optymalne parametry drogi pożarowej biegnącej po łuku,
• projektowanie drogi pożarowej na stropie pod kątem przenoszenia obciążeń od pojazdów,
• odległość drogi pożarowej od chronionego budynku w kontekście jego wysokości,
• zachowanie wolnej przestrzeni po zewnętrznej stronie drogi pożarowej,
• dopasowanie szerokości drogi do warunków lokalnych i rodzaju zabudowy,
• optymalne rozwiązania przy projektowaniu okien przeznaczonych dla ekip ratowniczych,
• obszary operowania drabin mechanicznych w przypadku rozwiązań zamiennych,
• rozwiązania dodatkowe, gwarantujące zwiększenie efektywności działań ratowniczo – gaśniczych strażaków,
• rozwiązania zamienne w przypadku braku możliwości zapewnienia odpowiedniego dojazdu dla drabin mechanicznych,
• ewakuacja ludzi z okien lub dachu budynku w kontekście lokalizacji drogi pożarowej,
• rozwiązania zamienne w postaci placów manewrowych przed budynkami.


Kolejnym prelegentem będzie przedstawiciel firmy Tymczasowe Drogi Modułowe Sp. z o.o., która w ostatnim czasie realizowała tymczasową drogę do transportu okrętu podwodnego do Muzeum Marynarki Wojennej w Gdyni. (https://drogitymczasowe.com/realizacje/) Przedstawiona zostanie problematyka realizacji dróg dojazdowych wykonywanych na terenach trudno dostępnych. Bywa bowiem, że zapewnienie dojazdu i drogi pożarowej wymagane jest w terenie, który w normalnych warunkach nie jest do tego przygotowany, np. do stanowisk czerpania wody lub podczas organizacji wydarzeń w obiektach tymczasowych lub plenerowych wydarzeń masowych. Podczas wykładu zaprezentowane zostaną możliwości techniczne i przykłady rozwiązań, które pozwolą zobrazować w jaki sposób można wykonać drogę tymczasową, która będzie spełniała oczekiwane przez nas parametry.

Serdecznie zapraszamy

Komentarze są wyłączone.